Příkaz return - vrácení výsledku

Jste zde

Příkaz return se používá pro vrácení výsledku kódu.

V učebnicích byste výklad k tomuto tématu našli pravděpodobně v souvislosti s pojmem Řídící struktury.

Nyní postačí, když budete vědět, že se s tímto příkazem budete setkávat tam, kde je potřeba předat hotový, již zpracovaný výsledek. Patrně nejčastěji se s ním setkáte ve funkcích, se kterými se seznámíte hned v následující kapitole.

Také na některých místech v administraci Drupalu (pokud používáte vstup ve formátu PHP) se požaduje předání výstupu pomocí příkazu return. Příkladem je nastavení zobrazení bloku.

Uvedeme si pouze velmi jednoduchý příklad.

V nastavení bloku, se kterým pracujete, se podívejte v dolní části na Nastavení viditelnosti a v záložce Stránky vyberte možnost Stránky, kde PHP kód vrátí TRUE (jen pro experty).

Zde máte možnost vložit PHP kód (dle nápovědy jej v tomto případě musíte obalit počátečním a koncovým tagem). Jestliže je výstupem kódu pravda (TRUE), blok se zobrazí, v opačném případě nikoliv.

Zadejte:

<?php
$result = 1+1 == 2;
return $result;
?>

Blok se v tomto případě zobrazí, protože zápis 1+1 == 2 je pravdivý a proměnná $result má tudíž hodnotu TRUE.

Nyní zápis změňte:

{syntaxhighlighter brush: php;fontsize: 100; first-line: 1; }{/syntaxhighlighter}

Zápis 1+1 == 3 je nepravdivý, vrácená proměnná $result má v tomto případě hodnotu FALSE a blok se nezobrazí.

Nyní nastavte blok přes hlavní administraci bloků a upravte kód tak, aby vracel hodnotu TRUE (později budeme s tímto skriptem ještě pracovat).

Copyright © 2011-2024, Squelle Group, s.r.o. • Drupal weby, e-shopy, outsourcing aj.
Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajůKontakty
Tyto webové stránky používají pouze nezbytné soubory cookies, které nejsou předmětem udělení souhlasu podle GDPR.