Získání dat z objektů v Drupalu (příklad: uživatel)

Jste zde

Už jsme předeslali, že náš výklad není „učebnicový“ a systematický. Proto si nyní dovolíme přesunout se k naprostým základům práce s objekty, abychom mohli z některých důležitých proměnných v Drupalu získávat data, která budeme v dalším výkladu potřebovat.

Uživatelé a uzly v Drupalu jsou z programátorského hlediska tzv. objekty (více o objektech v Drupalu). Jak už jsme si ukázali, objekt nelze vypsat prostým print nebo echo. Celou strukturu uživatele nebo uzlu můžeme vypsat například pomocí funkce modu Devel dpm().

Nyní si to ukážeme na příkladu uživatele. Cílem bude dostat se k obsaženým datům (konkrétně k uživatelskému jménu), abychom ho mohli použít v našem příkladu a vypsat tak skutečný název účtu aktuálně přihlášeného uživatele.

Upravte pouze začátek kódu, se kterým pracujeme, takto:

<h4>Zpráva pro tento den</h4>
<?php
global $user;
dpm($user);
(...)
?>

Dostanete již známý výpis struktury objektu $user (aktuálně přihlášený uživatel, tedy vy), se všemi dostupnými daty, která se postupně rozbalují na kliknutí.

Následně získáme název uživatelského účtu:

$name = $user->name;

Celá úvodní část kódu bude tedy upravena takto:

Všimněte si, že jakmile už funkci dpm() nepotřebujeme, okamžitě jsme ji zakomentovali (tj. označili jsme ji jako komentář). To je velmi užitečný zvyk - tak nehrozí, že po vypnutí modulu Devel dojde k fatální chybě (volání neexistující funkce).

<h4>Zpráva pro tento den</h4>
<?php
global $user;
//dpm($user);
// POZOR, tohle zatím není hotové, protože níže uvedený kód není bezpečný. Proměnná $name se ve funkci daily_message přímo vypisuje, což by mohlo umožnit útok zvaný XSS...
$name = $user->name; 
(...)
?>

POZOR, jak jsme naznačili v komentáři kódu: to ještě není všechno. Veškerá data, která na web zadává přímo uživatel, je třeba ošetřit z hlediska bezpečnosti. To se týká i uživatelského jména. Je třeba uvědomit si, že databáze obsahuje surové, neformátované hodnoty. Z programátorského hlediska je to v pořádku - zpracovávají se až na výstupu. Pokud je však na výstupu neošetříme a budeme s nimi rovnou pracovat, otevíráme tím prostor případnému útoku na web (v daném případě tzv. Cross-sites scripting (XSS). Ukážeme si jednu z možností, jak data ošetřit:

Uživatelské jméno, které jsme získali z databáze, obalíme funkcí Drupalu check_plain(), která nahradí případné speciální znaky prostým textem:

<h4>Zpráva pro tento den</h4>
<?php
global $user;
//dpm($user);
// Nyní získáme uživatelské jméno a zároveň ho ošetříme proti XSS:
$name = check_plain($user->name); 
(...)
?>

Výsledek (za předpokladu, že jste přihlášeni k účtu s názvem admin, bude vypadat takto):

Zpráva pro tento den

Jste přihlášeni k účtu admin. Dnes je

(... další část výstupu dle aktuálního dne v týdnu)

Pokud bychom funkci daily_message() předávali nezpracovaná data z databáze, je nutné ošetřit je proti XSS uvnitř funkce. O zpracování (zabezpečení) dat se starají také některé funkce Drupalu. Od Drupalu 5 výše je to například již zmíněná funkce t(), která se stará o překlad, zároveň však výstup zabezpečí proti XSS.

Pokud opět odkomentujete funkci dpm() a podíváte se na strukturu objektu, uvidíte, že obsahuje spoustu zajímavých dat, která si můžete zkusit podobně vypsat, například:

global $user;
dpm($user);
$uid = $user->uid;
//Vypíšeme unikátní číslo uživatele - UID. To nemusíme nijak zpracovávat, je automaticky vytvořeno Drupalem. Můžeme se tedy spolehnout na to, že to je celé číslo a neobsahuje žádný škodlivý kód.
print $uid;

Všimněte si, že jako $user->pass se nevypisuje samotné heslo, nýbrž tzv. hash - tj. šifrovaná podoba, která je uložena v databázi. Hesla uživatelů tak nelze získat ani z databáze.

Jednu z hodnot ovšem podobným způsobem vypsat nelze. Vyzkoušejte:

global $user;
dpm($user);
$roles = $user->roles;
//Zkusíme vypsat uživatelské role. Zatím nesprávným způsobem - abychom zjistili, že to není jen tak :-)
echo $roles;

Výsledek:

Array

Uživatelské role jsou totiž uloženy jako pole.

V následující kapitole si ukážeme, jak z tohoto pole získat užitečná data pro výstup našeho příkladu Zpráva pro teto den.

Copyright © 2011-2024, Squelle Group, s.r.o. • Drupal weby, e-shopy, outsourcing aj. • Obchodní podmínkyKontakty