Ahoj světe: syntaxe a standardy

Jste zde

Naprosté základy syntaxe PHP a také souvisejících standardů Drupalu si vysvětlíme na notoricky známém příkladu „Ahoj Světe!“.

Pokud chceme tuto větu vypsat pomocí PHP, bude kód vypadat následovně:

<?php
// My first PHP example
print 'Ahoj Světe!';
?>

Pro přehlednost (kvůli zvýraznění syntaxe) bude lepší, když si příklad nejprve napíšete do editoru. Nyní si vysvětlíme jednotlivé části kódu:

Oddělení kódu

PHP kód je třeba začít a uzavřít sérií značek. Nebudeme se zde zdržovat výkladem různých variant, protože podle standardů Drupalu se používá:

  • počáteční tag: <?php
  • koncový tag: ?>

Odbočka: použití PHP kódu v Drupalu

V bloku Execute PHP, který poskytuje modul Devel, se ovšem počáteční a koncový tag nepoužívá (modul Devel už totiž automaticky „počítá“ s tím, že budete vkládat PHP kód). Pokud byste počáteční nebo koncový tag použili, Drupal oznámí chybu.

PHP kód lze v Drupalu použít na různých místech a různým způsobem. Vždy je třeba zajímat se o to, zda máte použít oddělovací tagy, nebo nikoliv. Jestliže vkládáte kód do textových oken přímo přes rozhraní Drupalu, v nápovědě pod textovým oknem je obvykle uvedeno, zda máte oddělovací tagy použít, či nikoliv. (Je také důležité, aby v okně nebyl aktivovaný WYSIWYG editor).

Až se budete učit programovat moduly a témata, dozvíte se také, že podle standardů Drupalu se koncový tag nepoužívá na konci souborů v modulech, ani na konci souboru template.php v tématech vzhledu.

Oddělení příkazů

Jednotlivé příkazy se v PHP oddělují středníkem: ;. I když středníky slouží pro „oddělení“ příkazů, nikoliv jejich ukončení, je dobrým zvykem středník psát i v případě, že se jedná o jeden příkaz (je to opět součástí standardů Drupalu).

Komentáře

Komentáře se uživateli nikde nezobrazují (neinterpretují) a neovlivňují fungování kódu. Slouží nejčastěji jako poznámky programátora pro snadnější porozumění kódu a chování aplikace.

Na našem příkladu vidíte tzv. jednořádkový komentář, který začíná dvěma lomítky: //. Víceřádkové komentáře se zapisují mezi párové značky /* a */. Pro více informací doporučujeme přečíst si pravidla pro psaní komentářů v Drupalu (anglicky). Podle standardů Drupalu se komentáře píší vždy na samostatný řádek před kód, ke kterému se vztahují.

Pro amatéra je dobrým zvykem a pro profesionála nutností:

  • průběžně psát do kódu komentáře, které usnadní orientaci a pochopení nejen autorovi kódu;
  • psát komentáře v angličtině, už kvůli komunikaci s mezinárodní Drupal komunitou.

Práce s řetezci

Text Ahoj světe je v terminologii PHP řetězec, což je jeden z datových typů. Aby bylo zřejmé, že se jedná o řetězec a ne například o funkci, ohraničujeme jej apostrofy.

Řetězec je možné ohraničit také uvozovkami, příp. méně používaqnou Here-doc syntaxí.

Příkazy print a echo

Příkaz print slouží k vypsání řetezce uživateli. Téměř stejně funguje příkaz echo, který sice můžete bez problémů používat, ale častěji se (nejen) v Drupalu setkáte s příkazem print, který se používá i v jiných programovacích jazycích.

---

Nyní se vraťme k našemu příkladu. Zkopírujte příklad „Ahoj světe“, který jste si napsali, bez počátečního a koncového tagu, a vložte ho do bloku Execute PHP.

Klikněte na tlačítko Execute.

Výsledek Ahoj Světe! se zobrazí v části, kde Drupal běžně zobrazuje uživatelům zprávy a nápovědu.

Nyní pozměňte kód tak, aby obsahoval dva příkazy:

<?php
// Example with 2 rows
print 'Ahoj';
print 'Světe!';
?>

Výsledkem je vypsání textu: AhojSvěte! (bez mezery).

Všimněte si, že v PHP není důležité, že jste každý příkaz napsali na samostatný řádek - vypíšou se bezprostředně za sebou. Odřádkování příkazů má význam pro přehlednost kódu, ale nemá vliv na jeho funkčnost. S možnostmi, jak formátovat text, se seznámíte později.

Copyright © 2011-2024, Squelle Group, s.r.o. • Drupal weby, e-shopy, outsourcing aj. • Obchodní podmínkyKontakty