Datové typy

Jste zde

V předchozí kapitole jsme pracovali s textem, tedy s hodnotou typu řetězec (string).

Asi tušíte, že existují i jiné typy dat, než řetězce. Uveďme si nyní přehled existujících datových typů v PHP. Některé vám budou důvěrně známé a pochopitelné „zdravým selským rozumem“, u jiných prozatím postačí, že se dozvíte o jejich existenci.

Hned v následující kapitole týkající se proměnných si vyzkoušíte několik příkladů.

Skalární datové typy

Obsahují pouze jeden prvek informace (např. jedno číslo, jeden text).

  • Boolean - logický datový typ. Jedná se o hodnotu pravda/nepravda, v zápisu PHP se zadává TRUE nebo FALSE (na velikosti písmen nezáleží).
  • Integer - celočíselný typ. Jsou to celá kladná i záporná čísla.
  • Float - desetinné číslo.
  • String - řetězec (text).

Složené datové typy

Narozdíl od předchozích typů mohou obsahovat složená data více prvků téhož typu (např. 5 jmen jakožto 5 textových řetězců). Zatím se pouze seznamte s jejich názvy a příklady, kde se v Drupalu používají.

  • Array - pole (v Drupalu např. seznam rolí uživatele)
  • Object - objekt (v Drupalu například uzel, uživatel, taxonomický termín).

Speciální datové typy

  • Resource - obvykle se používá k interakci s externím zdrojem dat (např. databází)
  • Null - „nic“ (prázdná hodnota).

Zatímco string, integer a float můžete jednoduše vypsat příkazem print, u ostatních typů to není možné. Různé typy proměnných lze pro přehlednost vypisovat mnoha různými způsoby, k nejuniverzálnějším patří funkce var_dump() a var_export().

Vyzkoušejte například následující varianty:

var_dump(TRUE);
var_dump(FALSE);
var_export(TRUE);
php var_esport(FALSE);

Nyní vám to sice může připadat samoúčelné, při ladění nějakého skriptu však přijdou vhod veškeré informace.

Copyright © 2011-2024, Squelle Group, s.r.o. • Drupal weby, e-shopy, outsourcing aj.
Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajůKontakty
Tyto webové stránky používají pouze nezbytné soubory cookies, které nejsou předmětem udělení souhlasu podle GDPR.